helse

Dårlig ånde

ånde

Åndens makt kan være av betydning

Enkelte mennesker er så plaget av dårlig ånde at de føler seg ubekvemme i sin sosiale omgang med andre mennesker. Halitose som dårlig ånde benevnes på fagspråket, er et reelt problem for  mange. Det foreligger lite forskningsmateriale på dette problemet som dårlig ånde er for de som rammes og det er ofte også et tabubelagt emne.

Det er normalt svovelgass som er årsaken til vond lukt. Svovelgass dannes vanligvis i munnhulen ved at proteinholdig materiale nedbrytes av bakterier. Dette materiale kan være rester fra mat,  skadet vev eller epitelceller fra slimhinnen i munnen.  Disse bakterier er alltid tilstede selv i den reneste munnhule som en del av den naturlige bakterieflora. De finnes spesielt i tannkjøttlommer og på tungens  bakre del. Disse bakterier kan komme i overtall og således skape et problem med produksjon av svovelgass og påfølgende dårlig ånde.

En annen årsak til dårlig ånde kan være betennelse i  tannkjøttet,  hvilket er ganske vanlig hos eldre mennesker. Hos små barn kan f.eks. store falske mandler være en hyppig årsak til dårlig ånde. <<Neseskjevhet og kronisk katarr kan resultere i at barn puster med åpen munn.  Dette medfører at den selvrensende mekanismen  reduseres. Betennelse i mandlene vil kunne føre til at det samler seg matrester i fordypningene med angrep av bakterier.

Sår i munnhulen etter f.eks. angrep av virus eller påført v proteser. Disse sår kan bli grobunn for bakterieangrep.

For å unngå dårlig ånde og bakterieangrep,  kan man gjøre mye selv. Det antas blant annet

at kostvanene  er viktig for å unngå dårlig ånde,  herunder drikke rikelig med vann .

Tannpasta med sink er også kjent for å ha en god effekt. Det finnes også forskjellige hjelpemidler man kan få kjøpt i apotek.