Kredittkort

kredittkortKredittkort til noen av tilbyderne vi presenterer har eksempelvis intil kr. 75.000 i kreditt.

 

Enkelt kredittkort

Du får da eksempelvis et kredittkort som kan brukes i minibanker og BankAxept terminaler. Du får svar direkte til din e-post.

 

Trygghet

Ønsker du å forsikring kreditten?  Les mer om låneforsikring vi tilbyr her. Alle lånesøknader behandles konfidensielt. Lånegiver og forsikringsgiver er GE Money Bank.

Eksempel på lånebetingelser for kredittkort

Nom. rente 21,5%. Eff.rente 26,05%. 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 17.138 kr. Inntil 50 dager rentefri kreditt.

Velkommen med din lånesøknad i dag!

Minstekrav for å søke kredittkort er at du må:

Ha fylt 20 år
Ha en minimum brutto årsinntekt på kr. 150.000 pr. år
Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
Ha en fast inntekt som står i forhold til dine utgifter
Være bosatt i Norge
Være norsk statsborger eller ha vært bosatt i  Norge i minst 3 år

Den eneste trygden som godtas som inntekt er fast uføretrygd, alderspensjon og etterlattepensjon.

NB! Attføring, overgangsstønad, ledighetstrygd, dagpenger, etc. er ikke godkjent som inntekt når en søker om kredittkort. En annen webside med info om forbrukslån er Voluntas.no – De er en av de eldste websidene med informasjon om forbrukslån og linker til tilbydere blant formidlere av forbrukslån i Norge.