Låneforsikring forbrukslån

låneforsikringGjeldsforsikring en trygghet for deg og dine

For de til lånegivere som tilbyr forsikring betjener forsikringen vanligvis forbrukslånet ditt ved sykdom, ulykke og arbeidsledighet.
Lånet kan bli innfridd ved dødsfall eller om du skulle  bli rammet av en kritisk sykdom. Sjekk lånegivers betingelser.

Hvem kan få forsikring av forbrukslån?

Låneforsikring kan gis til lånekunder på forbrukslån hvis lånegiver tilbyd det. Du må vanligvis være mellom 20 og 65 år.
Og være lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Det kreves at du er frisk og ved god helse,
og ikke er kjent med fremtidig arbeidsledighet, sykemelding eller sykehusinnleggelse.

Hvordan fungerer forsikringen?

Låneforsikring vil kunne dekke ditt månedlige terminbeløp (avdrag, renter, gebyr og premie) med opptil gitt beløp pr. måned i inntil 12 måneder pr. skadetilfelle ved følgende uforutsette situasjoner. (individuelle betingelser for hver lånegiver som tilbyr forsikring – NB! ikke alle lånegivere tilbyr låneforsikring.)

Eksempel på generelle betingelser for de lånegiver som tilbyr forsikring

For lønnsmottakere:

  • Ved 100 % sykemelding utover 30 dager.
  • Ved 100 % arbeidsledighet utover 30 dager.

For selvstendig næringsdrivende:

  • Ved 100 % sykemelding utover 30 dager
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager

I tillegg vil låneforsikring kunne innfri restlånet ved følgende uforutsette hendelser:

  • feks. inntil kr. 200 000 ved kritisk sykdom
  • feks. inntil kr. 200 000 ved dødsfall.

Beskrivelse Kritisk sykdom: Hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft (de fleste typer), nyresvikt, hjerte-/karsykdommer som krever kirurgi, transplantasjon av stort organ (hjerte, lunger, bukspyttkjertel eller benmarg). Hva koster låneforsikring? Størrelsen på forsikringspremien er avhengig av størrelsen på terminbeløpet til forbrukslånet. Forsikringen koster vanligvis en gitt lav prosentvis sum av terminbeløpet.