bankerSpanske banker er i gjen sunne og solide lyder dommen fra det internasjonale valutfondet (IMF).Myndighetene har gjort et godt arbeide med å gjenkapitalisere bankene og omstruktere sektoren.

Denne betryggende informasjonen  om  pengeinstitiuttenes solvens kom etter den omfattende omstrukteringen i banksektoren og etter undersøkelser  av den såkalte troikaen som omfatter IMF,den Europeiske sentralbanken og Europakommisjonen, som har sjekket hvorvidt Spania har overholdt reglene i forbindelse med hjelpepakken som Spania har mottatt. Hjekpepakken var på hele 100 milliarder euro-utrolig mange penger og som ytes som bidrag og ikke lån.

Man regner nå med at resesjonen er overstått i Spania,men fortsatt har små og mellomstore virksomheter vansker med å låne penger  til rimelige betingelser i likhet med private som praktisk talt ikke kan låne penger i Spania.

For privatmarkedet vil forhåpentligvis  muligheten til å låne penger bedre seg etter hvert,ikke minst siden abeidsledigheten synes å ha en minkende tendens.

I 2013 ble det  faktisk nesten 150.000 frre arbeidsløse i Spania. Dette i liket med andre momenter tyder på at de verste krisetidene er over. Sysseelsettingsdepartementet opplyser at  fra januar til desember 2013 ble  147.385 færre arbeidsledige i Spania. Desember alene utgjorde  over 107.000  færre,hvilket er det beste tall for desember på mange år.

Av de færre arbeeidsledige utgjør unge personer under 25 år over 44.000 personer,hvilket også er veldig bra.

Andre possitive uttviklingstegn  er et stigende bilsalg. F,eks i Malagaregioen viser stigningen i nybilsalget i 2013 12%  i forhold til 2012.

Bedre øonomi og bedre muligheter til  å kunne låne penger ligger nok bakom her. Det mest solgte bilmerket i 2013 var Seat tett fulgt av volkswagen og toyota.

Next Post:

Previous Post: