Menneskesmugling

I løpet av fjorårets siste 6.mnd. har Guardia Civil samlet opp over 3.000 afrikanske immigranter utenfor spanskekysten.

NATIONAL HUMAN TRAFFICKING AWARENESS DAY

NATIONAL HUMAN TRAFFICKING AWARENESS DAY

Immigrantene har blitt plukket opp fra over 100 fartøyer som har vært i havsnød. 8 personer anklaget for menneskesmugling har blitt arrestert i samme periode. Det er en felles europeisk innsats som ligger bak denne aksjonen. Det europeiske agentur for forvaltning av det europeiske samarbeidet ved de ytre grenser benevnt som Frontex.

Det er også oppdaget et nytt fenomen i forbindelse med den ulovlige trafikken med menneskesmugling, benevnt som toy, som slik navnet også indikerer, går ut på at menneskesmuglerene plasserer immigrantene på havet i  skrøpelige leketøysbåter eller gummibåter. Det er antatt at mange immigranter ikke klarer overfarten eller drukner, men noe konkret antall er det ingen som har. Immigrantene blir som hovedregel samlet opp i Gibraltarstredet, og den overveiende del av disse kommer fra landene sør for Sahara, samt fra Algeri og Marokko.

I Melilla,en av to spanske enklaver i Nord-Afika,har det vært mange forsøk fra immigrantene side  å storme et 6 meter høyt gjerde,som er satt på grensen byen og Marokko. Det har også lykkes mange immigranter å ta seg over gjerdet. Myndighetene har som følge herav satt opp piggtråd på den mest utsatte delen av gjerdet,som er ca en tredjedel av det totalt 11 km lange gjerdet. Piggtråden ble fjernet for flere år siden grunnet at så mange ble skadet under forsøk på å komme seg over gjerdet.

Montering av piggtråden igjen har ført til protester fra både spanske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner,så langt forgjeves. I den andre enklaven, Ceuta, har man foreløpig ikke satt opp piggtråd, men gjerdet rundt denne byen har også blitt ødelagt etter at en gruppe immigranter stormet dette nylig.

Next Post:

Previous Post: